Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik usług kosmetycznych z odnową biologiczną (płatna)

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik usług kosmetycznych z odnową biologiczną

Symbol cyfrowy zawodu: 514207

Zajęcia realizowane są 2 lata, 4 semestry

Na kierunku Technik usług kosmetycznych Zdobędziesz wiedzę z zakresu kosmetyki upiększającej i leczniczej. Nauczysz się wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych ciała oraz Zgłębisz tajniki prowadzenia i organizacji gabinetu kosmetycznego.

Z dyplomem Technika usług kosmetycznych zdobędziesz wymarzoną pracę ! 

Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.


Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku: Technik usług kosmetycznych, nabędzie umiejętności w zakresie:

- przeprowadzania diagnozy kosmetycznej,

- wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,

- udzielania porad kosmetycznych,

- organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w: 

- gabinetach kosmetycznych,  

- salonach odnowy biologicznej, 

- salonach SPA,  

Absolwent ma także możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej.

   SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

Zawód: technik usług kosmetycznych 514207 z odnową biologiczną

Cykl kształcenia: 4 semestry (2 lata)

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

III

IV

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

10

10

 

 

20

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

 

 

 

20

3

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

20

 

 

 

20

4

Komunikacja personalna i społeczna

15

 

 

 

15

5

Język angielski zawodowy

20

30

 

 

50

6

Podstawy dermatologii

40

 

 

 

40

7

Chemia kosmetyczna

 

20

10

 

30

8

Organizacja salonu

 

 

15

10

25

9

Kosmetyka twarzy, szyi i dekoltu

20

40

 

 

60

10

Aromaterapia i chromoterapia w kosmetyce

 

10

 

 

10

11

Medycyna i kosmetologia estetyczna

 

10

 

 

10

12

Kosmetyka dłoni, stóp i ciała

 

 

30

30

60

Ogólna liczba godzin

135

110

55

40

340

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

13

Zabiegi kosmetyczne twarzy, szyi i dekoltu

30

55

65

 

150

14

Zabiegi kosmetyczne dłoni, stóp i ciała

 

 

55

95

150

15

Odnowa biologiczna - fizykoterapia i masaż

 

 

 

40

40

Ogólna liczba godzin

30

55

120

135

340

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.61 odbywać się będzie pod koniec III semestru

Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.62 odbywać się będzie pod koniec IV semestru


  


Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza), 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188