Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Gimnazjum dla Dorosłych

Gimnazjum dla Dorosłych jest propozycją dla osób, które po ukończeniu szkoły podstawowej nie kontynuowały nauki a marzą o zdobyciu dalszego wykształcenia. Gimnazjum dla  Dorosłych daje tę możliwość bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej i codziennych obowiązków.  Gimnazjum jest ważnym etapem edukacji, ponieważ daje możliwości dalszego kształcenia lub zdobycia dowolnego tytułu zawodowego.

Typ szkoły

Gimnazjum - /szkoła dla dorosłych/ z uprawnieniami szkoły publicznej, kształcenie zgodnie  z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Okres kształcenia

3 lata (6 semestrów) od 2017/2018 tylko semestry wyższe

Tryb nauki

Do wyboru system zaoczny, dzienny lub wieczorowy, nabór do szkoły prowadzimy 2 razy w roku: na wrzesień oraz luty.

Podbudowa programowa

Szkoły dające wykształcenie podstawowe

Rekrutacja

Rekrutacja w szkołach NOVA trwa przez cały rok. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i lutym, nie ma egzaminów wstępnych, a o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty

- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- zaświadczenie lekarskie

– świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej oraz dodatkowo świadectwo ukończenia wyższego semestru lub klasy wyższej w innej szkole, w której naukę przerwano.

Zapewniamy promocje, zniżki, stypendia, praktyki zawodowe

 
 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188