Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Kurs eksternistyczny

CHCESZ MIEĆ ŚREDNIE JUŻ W MAJU PRZYSZŁEGO ROKU ?

Bez egzaminów wstępnych !!!

Kurs eksternistyczny ma za zadanie przygotować Słuchaczy do zdania egzaminu eksternistycznego z zakresu Liceum Ogólnokształcącego. Zdanie tych egzaminów równoznaczne jest z uzyskaniem wykształcenia średniego. Po ukończeniu kursu Słuchacz zgłasza się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, gdzie zdaje egzaminy ze wszystkich przedmiotów i otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, na podstawie którego może przystąpić do matury.


 

Czas trwania:  TYLKO 9 miesięcy !!!!

 

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym – soboty i niedziele co dwa tygodnie.

DODATKOWY BONUS !!!  

KAŻDY UCZESTNIK KURSU OTRZYMA 30 GODZIN KURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ GRATIS.

JEDYNA TAKA OFERTA NA RYNKU !!!

  


SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

                                                                                                                                      DLA KURSU EKSTERNISTYCZNEGO Z

ZAKRESU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

Lp. Przedmioty nauczania SEMESTR RAZEM
I* II*
1 Język polski 25 20 45
2 Język angielski 30   30
3 Matematyka 20 25 45
4 Biologia   15 15
5 Chemia   15 15
6 Fizyka 15   15
7 Geografia 15   15
8 Historia   15 15
9 Wiedza o społeczeństwie   15 15
10 Przedsiębiorczość   10 10
11 Technologia informacyjna   15 15
  RAZEM 105 130 235


                   Egzamin eksternistyczny Nasi kursanci zdają dwa razy do roku.  "Wystarczy tylko 30 % aby zdać.

Jeśli nie będziesz mógł przystąpić lub nie zdasz jakiegoś egzaminu, możesz go zdawać w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez okres 3 lat - zawsze w lutym i październiku.

Jeśli  zdasz wszystkie egzaminy, ">otrzymujesz świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego i możesz przystąpić ">do matury w maju 2015 r.


Mamy 90 % zdawalności !!!


 

Rekrutacja:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

 Nie ma egzaminu wstępnego oraz konkursu świadectw.

 

Wystawiamy:

· zaświadczenia do ZUS-u, KRUS-u, MOPS-u.


 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188