Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Mechatronik

Kierunek: Monter-mechatronik 742114

Kwalifikacja:

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego

Pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych

50

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

70

Podstawy konstrukcji maszyn

60

Konstruowanie i wytwarzanie elementów maszyn

50

Elementy i układy pneumatyki i hydrauliki

70

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych

70

Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych

70

Montaż elementów, podzespołów i zespołów elektrycznych i elektronicznych

76

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych

50

Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

48

RAZEM:

704

Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Monter-mechatronik montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne.

 

Praca: Po ukończeniu możesz pracować jako operator, diagnosta i konserwator urządzeń i systemów mechatronicznych oraz operator maszyn manipulacyjnych w przedsiębiorstwach usługowych, produkcyjnych i laboratoriach

 

Po uzupełnieniu kwalifikacji o E.18. i E.19. oraz wykształcenia średniego można uzyskać tytuł Technik mechatronik.

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188