Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik usług fryzjerskich z komputerową wizualizacją wizerunku

Zawód: technik usług fryzjerskich z komputerową wizualizacją wizerunku 514105

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

Zawód: technik usług fryzjerskich 514105 z komputerową wizualizacją wizerunku

Cykl kształcenia: 4 semestry (2 lata)

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (668 godzin)

AU.26. Projektowanie fryzur (210 godzin)

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

III

IV

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

 

 

 

20

2

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

20

 

 

 

20

3

Komunikacja personalna i społeczna

15

 

 

 

15

4

Język angielski zawodowy

20

30

 

 

50

5

Podstawy fryzjerstwa

20

25

 

 

45

6

Podstawy dermatologii

40

 

 

 

40

7

Organizacja salonu

 

30

10

 

40

8

Stylizacja fryzjerska

 

 

20

25

45

9

Technologie fryzjerskie

30

40

30

 

100

10

Projektowanie fryzur

 

 

20

30

50

Ogólna liczba godzin

165

125

80

55

425

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

11

Pracownia fryzjerska z usługami barber shop

53

100

160

 

313

12

Komputerowe projektowanie fryzur

 

 

 

30

30

13

Komputerowe wspomaganie prowadzenia salonu

 

 

 

30

30

14

Wizualizacja wizerunku

 

 

 

80

80

Ogólna liczba godzin

53

100

160

140

453

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

218

225

240

195

878

Praktyka zawodowa

 

 

40

120

160

Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.21 odbywać się będzie po semestrze III

Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.26 odbywać się będzie po semestrze IV


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Technik usług fryzjerskich zajmuje się organizacja i zarządzaniem działalnością zakładu fryzjerskiego, wykonuje zabiegi fryzjerskie i stylizuje fryzury, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, prowadzi negocjacje, analizuje jakość i efektywność prowadzonych usług.

Praca: Po ukończeniu możesz pracować w dowolnym podmiocie gospodarczym/ organizacji prowadzącym działalność fryzjerską bez względu na formę prawna czy własnościową. Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Po uzyskaniu kwalifikacji A.19. można uzyskać tytuł Fryzjer. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188