Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Florysta z aranżacją ceremonii ślubnych

Kierunek:  Florysta z aranżacją ceremonii ślubnych 

Symbol cyfrowy zawodu: 343203

Zajęcia realizowane są przez 1 rok, 2 semestry

Zawód florysty w Polsce cieszy się coraz większą popularnością. Wybierając kierunek Florysta w Policealnej Szkole Zawodowej NOVA nauczysz się wykonywania kompozycji roślinnych oraz tworzenia dekoracji kwiatowych.


Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.

Korzyści dla Absolwenta

Absolwent po ukończeniu kierunku Florysta  nabędzie umiejętności w zakresie:

- projektowania dekoracji roślinnych,

- wykonywania dekoracji roślinnych,

- aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

Zawód: florysta 343203 z aranżacją ceremonii ślubnych

Cykl kształcenia: 2 semestry (1 rok)

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

10

10

20

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

10

 

10

3

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

20

 

20

4

Komunikacja personalna i społeczna

15

 

15

5

Język angielski zawodowy

15

 

15

6

Rośliny ozdobne

15

10

25

7

Środki wyrazu twórczego i elementy historii sztuki

10

 

10

8

Kompozycje florystyczne

20

20

40

9

Materiałoznawstwo roślinne i nieroślinne

15

 

15

10

Dokumentacja projektowa dekoracji roślinnych

 

20

20

Ogólna liczba godzin

120

50

170

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

11

Aranżacja ceremonii ślubnych

 

20

20

12

Trendy w organizacji ślubów i wesel

10

 

10

13

Wykonywanie, pielęgnowanie i sprzedaż wyrobów florystycznych

40

100

140

Ogólna liczba godzin

50

120

170

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

180

180

360

Praktyka zawodowa

 

 

160

Egzamin potwierdzający kwalifikację RL.26 odbywać się będzie pod koniec II semestruWarunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188