Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Filolog języka nowożytnego (j. angielski)

W Warszawie pod nazwą filolog - filologia angielska 

Znajomość języka angielskiego  jest obecnie gwarantem znalezienia dobrej pracy.

Słuchasz na kierunku Filolog języka nowożytnego (j. angielski) zdobędzie wiedzę z historii literatury angielskiej oraz historii ogólnej kraju, nauczy się języka biznesowego, poprawnej wymowy, gramatyki oraz pisowni w języku angielskim. 


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

 

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:

- firmach i przedsiębiorstwach, gdzie niezbędna jest znajomość języka angielskiego.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),


 



SPECJALNOŚĆ

 

FILOLOG JĘZYKA NOWOŻYTNEGO (JĘZYK ANGIELSKI)

 

264302

 

SPECIALITY

 

TRANSLATORS, INTERPRETERS AND OTHER LINGUISTS (ENGLISH)

 

2643

 




SZKOLNY PLAN NAUCZANIA


 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Gramatyka praktyczna

25

 

25

2

Pisanie ze stylistyką

35

 

35

3

Konwersacje z leksyką

 

30

30

4

Czytanie ze słuchaniem

30

 

30

5

Gramatyka opisowa i kontrastywna

 

20

20

6

Wstęp do językoznawstwa

20

 

20

7

Fonetyka i fonologia

 

20

20

8

Historia Anglii i USA

 

15

15

9

Historia literatury angielskiej i amerykańskiej

 

20

20

10

Translatoryka i tłumaczenia

 

25

25

Razem

110

130

240


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188