Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Liceum ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

Bezpłatna nauka, czesne 0 zł !!!!!!!!!!

Zajęcia realizowane są przez 3 lata, 6 semestrów. Po zakończeniu szkoły mogą Państwo przystąpić do egzaminu maturalnego.

Osoby, które nie przystępują do egzaminu maturalnego otrzymują świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego (wykształcenie średnie).


Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trybie zaocznym w trzech systemach:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.


Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w NOVA Centrum Edukacyjne mają możliwość kontynuacji nauki w:

·         Policealnej Szkole Zawodowej

·         Policealnej Szkole Promocji Kadr

·         Policealnej Szkole Medycznej

oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
">SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 

Klasa

I

II

III

Łączna liczba godzin

Minimalny wymiar godzin

Semestr

I

II

III

IV

V

VI

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin w poszczególnych semestrach

I

Przedmioty w zakresie podstawowym

150

142

80

70

68

60

570

570

1

język polski

20

30

40

30

30

30

180

180

2

język angielski

20

12

20

20

18

15

105

105

3

historia

20

15

 

 

 

 

35

35

4

wiedza o społeczeństwie

 

15

 

 

 

 

15

15

5

podstawy przedsiębiorczości

20

 

 

 

 

 

20

20

6

geografia

10

10

 

 

 

 

20

20

7

biologia

15

 

 

 

 

 

15

15

8

chemia

15

 

 

 

 

 

15

15

9

fizyka

10

10

 

 

 

 

20

20

10

matematyka

20

30

20

20

20

15

125

125

11

informatyka

 

20

 

 

 

 

20

20

II

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

0

5

50

67

67

26

215

215

1

matematyka

 

5

10

27

32

16

90

90

2

geografia / historia

 

 

40

40

35

10

125

125

III

Przedmioty uzupełniające

0

0

15

10

10

0

35

35

1

historia i społeczeństwo / przyroda

 

 

15

10

10

 

35

35

IV

Godziny do dyspozycji dyrektora

2

5

7

5

7

0

26

26

1

język polski

 

2

2

3

5

 

12

12

2

język angielski

2

3

5

2

2

 

14

14

Całkowita liczba godzin na IV etapie edukacyjnym

152

152

152

152

152

86

846

846


Rekrutacja

Rekrutacja w szkołach NOVA trwa przez cały rok. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i lutym, a o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty potrzebne podczas zapisu

·         świadectwo ukończenia gimnazjum , ośmioletniej szkoły podstawowej lub ZSZ z 2015 r.,  (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza),


Wydajemy

·         zaświadczenia do ZUS-u,

·         legitymację szkolną uprawniającą do zniżek na przejazdy i bilety wstępu,

·         Europass – Paszport Językowy (po przystąpieniu do egzaminu z języka angielskiego)

 
 

 
na górę
Newsletter // bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188