Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik usług fryzjerskich z komputerową wizualizacją wizerunku

Zawód: technik usług fryzjerskich z komputerową wizualizacją wizerunku 514105

Cykl kształcenia: 4 semestry (2 lata)

Kwalifikacja:

AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (668 godzin)
AU.26. Projektowanie fryzur (210 godzin)

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
3 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
4 Język angielski zawodowy 20 30     50
5 Podstawy fryzjerstwa 20 25     45
6 Podstawy dermatologii 40       40
7 Organizacja salonu   30 10   40
8 Stylizacja fryzjerska     20 25 45
9 Technologie fryzjerskie 30 40 30   100
10 Projektowanie fryzur     20 30 50
Ogólna liczba godzin 165 125 80 55 425
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Pracownia fryzjerska 53 100 160   313
12 Komputerowe projektowanie fryzur       30 30
13 Komputerowe wspomaganie prowadzenia salonu        30 30
14 Wizualizacja wizerunku       80 80
Ogólna liczba godzin 53 100 160 140 453
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 218 225 240 195 878
Praktyka zawodowa     40 120 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.21 odbywać się będzie po semestrze III
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.26 odbywać się będzie po semestrze IV


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Technik usług fryzjerskich zajmuje się organizacja i zarządzaniem działalnością zakładu fryzjerskiego, wykonuje zabiegi fryzjerskie i stylizuje fryzury, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, prowadzi negocjacje, analizuje jakość i efektywność prowadzonych usług.

Praca: Po ukończeniu możesz pracować w dowolnym podmiocie gospodarczym/ organizacji prowadzącym działalność fryzjerską bez względu na formę prawna czy własnościową. Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Po uzyskaniu kwalifikacji A.19. można uzyskać tytuł Fryzjer. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188