Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik usług kosmetycznych, za darmo

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik usług kosmetycznych

Symbol cyfrowy zawodu: 514207

Zajęcia realizowane są przez 2 lata, 4 semestry

Na kierunku Technik usług kosmetycznych Zdobędziesz wiedzę z zakresu kosmetyki upiększającej i leczniczej. Nauczysz się wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych ciała oraz Zgłębisz tajniki prowadzenia i organizacji gabinetu kosmetycznego.


Z dyplomem Technika usług kosmetycznych zdobędziesz wymarzoną pracę ! 

Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.


ROZDAJEMY CERTYFIKATY *

Dodatkowo  słuchacze Naszej szkoły otrzymują dwa certyfikaty GRATIS !!!

1. Certyfikat ukończenia KURSU PRZEDŁUŻANIA RZĘS METODĄ 1:1

2. Certyfikat ukończenia KURSU DEPILACJI PASTĄ CUKROWĄ

* oferta dotyczy tylko kosmetyki płatnejKorzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku: Technik usług kosmetycznych, nabędzie umiejętności w zakresie:

- przeprowadzania diagnozy kosmetycznej,

- wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,

- udzielania porad kosmetycznych,

- organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w: 

- gabinetach kosmetycznych,  

-salonach odnowy biologicznej, 

-salonach SPA, 

Absolwent ma także możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej.


W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji : 

K1 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61.)

K2 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.)

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Język angielski zawodowy 20 30     50
6 Podstawy dermatologii 40       40
7 Chemia kosmetyczna   35     35
8 Organizacja salonu     20 20 40
9 Kosmetyka twarzy, szyi i dekoltu 20 40     60
10 Kosmetyka dłoni, stóp i ciała     20 40 60
Ogólna liczba godzin 135 105 40 60 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Zabiegi kosmetyczne twarzy, szyi i dekoltu 30 60 80   170
12 Zabiegi kosmetyczne dłoni, stóp i ciała     55 115 170
Ogólna liczba godzin 30 60 135 115 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.61 odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.62 odbywać się będzie pod koniec IV semestru

Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188