Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Przetwarzanie danych osobowych

Inspektor ochrony danych: Maciej Kaczmarski, iod@nova.edu.pl

 

Inne obowiązki umowne  

Do prawidłowej realizacji umowy niezbędna jest nasza ścisła współpraca, w tym włączenie ODO 24 sp. z o.o., ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa, tel. 22 740 99 00,
NIP: 7010353442, REGON: 146289510, KRS: 0000434350  w proces szeroko rozumianego compliance. Konieczna jest należyta staranność przy informowaniu zespołu ds. ochrony danych o wszelkich kwestiach mających znaczenie dla przetwarzanych przez organizację danych osobowych, w tym tych związanych z uwzględnianiem ochrony danych w fazie projektowania, a w szczególności o: 

  • planowanym wprowadzeniu nowego produktu lub usługi, z którymi wiąże się przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych; 

  • zawieraniu umów, których przedmiot wiąże się z powierzeniem przetwarzania danych osobowych (np. outsourcing kadrowy, płacowy, IT, BHP, hosting, niszczenie nośników informacji, archiwizacja dokumentacji); 

  • planowanych zmianach w zakresie bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego; 

  • zamiarze uruchomienia nowej strony internetowej, posiadającej funkcjonalności umożliwiające pozyskiwanie danych osobowych (formularz kontaktowy, newsletter, ankieta itp.); 

  • planowanych działaniach marketingowych, konkursach, loteriach, programach lojalnościowych; 

  • wszelkich pismach otrzymanych drogą tradycyjną lub elektroniczną od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innych organów państwowych, osób fizycznych i prawnych w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych; 

  • naruszeniach ochrony danych osobowych oraz stwierdzonych i (w szczególności) powtarzających się przypadkach postępowania przez pracowników i współpracowników wbrew przyjętym procedurom bezpieczeństwa określonym w Politykach ochrony danych osobowych, w tym niestosowanie zabezpieczeń organizacyjnych, tj.: opuszczanie stanowiska pracy i pozostawianie aktywnej aplikacji umożliwiającej dostęp do informacji zawierających dane osobowe; dopuszczenie do korzystania z aplikacji umożliwiającej dostęp do danych osobowych jakichkolwiek osób innych niż osoba, której przydzielony został identyfikator; przechowywanie dokumentów niewłaściwie zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych; wyrzucanie dokumentów w stopniu zniszczenia umożliwiającym ich odczytanie; wpuszczanie do pomieszczeń osób o niezidentyfikowanej tożsamości; utrata jakichkolwiek danych w sposób umożliwiający dostęp do danych osobom trzecim. 

 
 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188