Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Roczne Kursy
Oferujemy

Ø  europejski poziom kształcenia,

Ø  wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

Ø  Europass – Paszport Językowy, po zdaniu bezpłatnego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego

Ø  Europass – Cirriculum Vitae

Ø  możliwość przystąpienia do egzaminu w specjalności, a po jego zdaniu otrzymanie dyplomu,

 

Rekrutacja

Rekrutacja w szkołach NOVA trwa przez cały rok. Zajęcia rozpoczynają się w październiku i lutym, a o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty rekrutacyjne

Ø  świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza) – matura nie jest wymagana,

Ø  kserokopia dowodu osobistego,

Ø  podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)

Czesne
Na wszystkich kierunkach wpisowe 0zł

 

Wydajemy

Ø  zaświadczenia do ZUS-u, KRUS-u i inne,

Ø  karty przebiegu kształcenia

 

Zapewniamy promocje i zniżki


 
 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188