Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Księgowość

Księgowy zajmuje się szeroko pojętą rachunkowością. Do jego obowiązków należy przede wszystkim zbieranie i analizowanie faktur firmy oraz wszelkich dokumentów związanych z jej działalnością i wpisywanie ich do ksiąg rachunkowych. 


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.


Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie:

- w działach personalnych, zatrudnienia i płac firm,

- jako Specjalista doradztwa personalnego,

- jako Trener kursów i szkoleń.


Przy zapisie potrzebne będą:

·

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),
SPECJALNOŚĆ

 

KSIĘGOWY

 

331301

 

SPECIALITY

 

ACCOUNTING ASSOCIATE PROFESSIONALS

 

3313

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Podstawy ekonomii

10

 

10

2

Prawo finansowe i podatkowe

10

 

10

3

System finansowy i podatkowy w Polsce

20

 

20

4

Elementy rachunkowości

30

 

30

5

Wynagrodzenia i podatki

30

 

30

6

Prowadzenie rozliczeń księgowych z wykorzystaniem metod komputerowych

 

110

110

7

Profesjonalna obsługa podmiotów gospodarczych z elementami negocjacji biznesowych

 

10

10

8

Prowadzenie własnej firmy

10

 

10

9

Korespondencja i komunikacja w języku angielskim

 

10

10

Razem

110

130

240

          

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188