Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Kurs eksternistyczny

CHCESZ MIEĆ WYKSZTAŁCENIE

 ŚREDNIE JUŻ W PRZYSZŁYM ROKU ?

PRZYGOTUJ SIĘ DO EGZAMINÓW OKE W NOVA … ZAPISZ SIĘ NA KURS EKSTERNISTYCZNY
Bez egzaminów wstępnych !!!

Kurs eksternistyczny ma za zadanie przygotować Słuchaczy do zdania egzaminów eksternistycznych z przedmiotów nauczanych w liceum ogólnokształcącym (język polski, język angielski, historia, wos, biologia, geografia, matematyka, fizyka, chemia, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna). Zdanie wszystkich egzaminów równoznaczne jest z: uzyskaniem wykształcenia średniego oraz możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego. Egzaminy eksternistyczne zdawane są w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.


 Czas trwania:  TYLKO 9 miesięcy !!!!

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym – soboty i niedziele zazwyczaj co dwa tygodnie.

DODATKOWY BONUS !!!  

KAŻDY UCZESTNIK KURSU OTRZYMA 30 GODZIN KURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ GRATIS !!!

JEDYNA TAKA OFERTA NA RYNKU !!!

  SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

DLA KURSU EKSTERNISTYCZNEGO Z

ZAKRESU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

Lp.Przedmioty nauczaniaSEMESTRRAZEM
I*II*
1Język polski252045
2Język angielski30 30
3Matematyka202545
4Biologia 1515
5Chemia 1515
6Fizyka15 15
7Geografia15 15
8Historia 1515
9Wiedza o społeczeństwie 1515
10Przedsiębiorczość 1010
11Technologia informacyjna 1515
 RAZEM105130235


                   Egzamin eksternistyczny Nasi kursanci zdają dwa razy do roku.  Wystarczy tylko 30 % aby zdać. 

">Zdawalność naszych kursantów sięga 90%

Jeśli nie będziesz mógł przystąpić lub nie zdasz jakiegoś egzaminu, możesz go zdawać w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez okres 3 lat - zawsze w lutym i październiku.


Jeśli  zdasz wszystkie egzaminy, otrzymujesz świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego i po złożeniu deklaracji możesz przystąpić do egzaminu maturalnego.


 

Rekrutacja:

·         o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

·         bez egzaminów wstępnych i konkursu świadectw

·         kserokopia dowodu osobistego

·         ukończona ośmioletnia szkoła podstawowa, gimnazjum lub ZSZ

 


 
 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188