Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

PROMOCJA! 2 in 1

Zapisując się do Szkoły Podstawowej, zapisz się na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy –  wykształcenie i zawód w tym samym czasie.

Do szkoły podstawowej dla dorosłych przyjmujemy na:

- semestr pierwszy  klasy VII absolwentów klasy szóstej szkoły podstawowej,

Czesne: 0 zł !!!

Jak długo?

2 lata  (4 semestry) -  zakończone obowiązkowym sprawdzianem..

Forma kształcenia: zaoczna

Rekrutacja

Rekrutacja w szkołach NOVA trwa przez cały rok. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i lutym, a o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty

·         świadectwo ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza),

·         fotografia legitymacyjna, w przypadku chęci otrzymania legitymacji,

·         kserokopia dowodu osobistego,

·         podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)

Wydajemy

·         zaświadczenia do ZUS-u,

·         legitymację szkolną uprawniającą do zniżek na przejazdy i bilety wstępu,

·         Europass – Paszport Językowy (po przystąpieniu do egzaminu z języka angielskiego)

Zapewniamy  promocje, zniżki, stypendia

SZKOŁA PODSTAWOWA

 
 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188