Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Asystent nauczyciela przedszkola
Asystent nauczyciela przedszkola współpracuje z dyrektorem oraz pracownikami pedagogicznymi w wychowaniu dzieci w zakresie opieki nad dziećmi, dbania o utrzymanie ładu i  porządku w powierzonej sali zajęć  i innych pomieszczeniach przedszkola.


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.


Szkolny plan nauczania:


 

SPECJALNOŚĆ

 

 

ASYSTENT NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA

 

 

531202

 

SPECIALITY

 

TEACHERS’ AIDES

 

 

 5312

 
 

 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Psychologia ogólna i elementy socjologii

20

 

20

2

Komunikacja interpersonalna

20

 

20

3

Psychologia rozwojowa

 

30

30

4

Trening integracyjny i umiejętności wychowawczych

15

 

15

5

Pedagogika społeczna i opiekuńcza

20

 

20

6

Pedagogika zabawy

 

30

30

7

Animacja teatralna

 

30

30

8

Higiena i pierwsza pomoc

10

 

10

9

Literatura dziecięca

30

 

30

10

Metodyka organizacji czasu wolnego

15

 

15

11

Edukacja plastyczna

 

30

30

12

Wychowanie fizyczne w rozwoju dziecka

 

30

30

Razem

130

150

280


Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie w:

· szkołach,

· placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

· biurach podróży,

· hotelach,

· centrach rozrywki dla dzieci.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia), 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188