Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Psycholog wychowawczy

Kierunek: Psycholog wychowawczy/dziecka

W Warszawie pod nazwą psycholog 

Psycholog wychowawczy diagnozuje etapy rozwoju u dzieci i młodzieży, bada zaburzenia mowy, pisania i czytania u dzieci i młodzieży, analizuje czynniki wpływające na naukę i wychowanie. Psycholog może również prowadzić zajęcia  w szkołach.


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

 

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:

- placówkach oświatowych,

- poradniach psychologicznych,

- ośrodkach diagnostycznych.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),
SPECJALNOŚĆ

 

PSYCHOLOG WYCHOWAWCZY

 

263406

 

SPECIALITY

 

PSYCHOLOGISTS

 

2634

 SZKOLNY PLAN


 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Zarys psychologii ogólnej

30

 

30

2

Psychologia rozwojowa

30

 

30

3

Psychologia społeczna

20

 

20

4

Metody badawcze stosowane w psychologii

20

 

20

5

Elementy psychologii klinicznej

 

25

25

6

Elementy psychoterapii

 

25

25

7

Komunikacja interpersonalna

 

20

20

8

Język angielski ukierunkowany zawodowo

 

10

10

9

Prawna ochrona dziecka

 

10

10

10

Kultura i etyka zawodu

10

 

10

11

Obsługa w zakresie psychologii wychowawczej

 

40

40

Razem

110

130

240


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188