Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Rejestratorka medyczna
SPECJALNOŚĆ

 

REJESTRATORKA MEDYCZNA

 

422602

 

SPECIALITY

 

RECEPTIONIST (GENERAL)

 

4226

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 

 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka

20

 

20

2

Podstawy wiedzy o zagrożeniach zdrowia i życia

30

 

30

3

Pierwsza pomoc

10

 

10

4

Dyscypliny lekarskie oraz badania diagnostyczne

30

 

30

5

Prawna ochrona pacjenta

10

 

10

6

Komunikacja interpersonalna

10

 

10

7

Organizacja i dokumentacja pracy rejestracji medycznej

 

30

30

8

Obsługa pacjenta

 

20

20

9

Obsługa informatyczna rejestracji medycznych

 

50

50

10

Język angielski w komunikacji z pacjentem obcojęzycznym

 

30

30

Razem

110

130

240

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188