Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Język angielski

Znajomość języka angielskiego  jest obecnie gwarantem znalezienia dobrej pracy.

Słuchasz na kierunku Język angielski zdobędzie wiedzę z historii literatury angielskiej oraz historii ogólnej kraju, nauczy się języka biznesowego, poprawnej wymowy, gramatyki oraz pisowni w języku angielskim. 


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

 

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:

- firmach i przedsiębiorstwach, gdzie niezbędna jest znajomość języka angielskiego.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),


 SPECJALNOŚĆ


JĘZYK ANGIELSKI

 

264302

 

SPECIALITY

 

TRANSLATORS, INTERPRETERS AND OTHER LINGUISTS (ENGLISH)

 

2643

 
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA


 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Gramatyka praktyczna

25

 

25

2

Pisanie ze stylistyką

35

 

35

3

Konwersacje z leksyką

 

30

30

4

Czytanie ze słuchaniem

30

 

30

5

Gramatyka opisowa i kontrastywna

 

20

20

6

Wstęp do językoznawstwa

20

 

20

7

Fonetyka i fonologia

 

20

20

8

Historia Anglii i USA

 

15

15

9

Historia literatury angielskiej i amerykańskiej

 

20

20

10

Translatoryka i tłumaczenia

 

25

25

Razem

110

130

240


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188