Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Asystent nauczyciela w szkole

Zajęcia realizowane są 1 rok, 2 semestry

Asystent nauczyciela w szkole wspiera nauczyciela lub wychowawcę świetlicy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasach I – III w szkole podstawowej (w tym specjalnej i integracyjnej), w celu zapewnienia jak najlepszej opieki nad uczniami; opiekuje się dziećmi podczas lekcji, przerw, w trakcie zabaw, spacerów i wycieczek; zapewnia poczucie bezpieczeństwa dzieciom na zajęciach dydaktycznych i wychowawczych. 
Asystent nauczyciela w szkole jest doskonałą opcją dla naszych absolwentów kierunku asystent nauczyciela przedszkola.

Forma: zaoczna - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.


NOVA POLICEALNA SZKOŁA PROMOCJI KADR

 

 

SPECJALNOŚĆ

 

ASYSTENT NAUCZYCIELA W SZKOLE

 

531204

 

SPECIALITY

 

TEACHERS’AIDES

 

5312

  

L.p.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr I

Semestr II

Razem

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

15

 

15

2

Pierwsza pomoc

15

 

15

3

Metodyka edukacji polonistycznej

20

30

40

4

Metodyka edukacji matematycznej

20

30

40

5

Metodyka edukacji przyrodniczej

 

20

20

6

Prawo oświatowe

30

 

30

7

Dokumentacja przebiegu nauczania

 

30

15

8

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

30

20

9

Opieka i pielęgnacja dziecka w wieku szkolnym

15

 

15

10

Procesy komunikacyjne w szkole

15

 

15

Razem

130

140

270 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188