Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Instruktor terapii uzależnień

Instruktor terapii uzależnień udziela pomocy osobom uzależnionym od narkotyków, alkoholu, nikotyny, leków i innych substancji uzależniających pod kierunkiem specjalisty w tym zakresie. Instruktor terapii uzależnień sprawuje opiekę oraz bierze czynny udział w propagowaniu metod wychodzenia z nałogu.


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.
SPECJALNOŚĆ

 

INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ

 

325903

 

SPECIALITY

 

HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS NOT ELSEWHERE ELASSIFIED

 

3259

 SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 


 

L.p.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr I

Semestr II

 

Razem

1

Psychologia społeczna z elementami uwarunkowań uzależnień

45

 

45

2

Elementy pielęgniarstwa

15

 

15

3

Psychoterapia

20

 

20

4

Reedukacja i resocjalizacja społeczna

 

20

20

5

Diagnoza i profilaktyka uzależnień

 

45

45

6

Terapia uzależnień

 

50

50

7

Elementy socjologii

 

15

15

8

Prowadzenie działalności i etyka zawodu

10

 

10

9

Komunikacja interpersonalna

20

 

20

Razem

110

130

240
Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:

- zakładach pomocy społecznej,

- warsztatach terapii zajęciowej,

- oddziałach szpitalnych, psychiatrycznych,

- sanatoriach.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),


 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188