Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Instruktor fitness

Zajęcia realizowane są 1 rok, 2 semestry

Instruktor fitness prowadzi zajęcia ruchowe, które polegają nie tylko na intensywnym wysiłku fizycznym, ale również na odprężeniu – ćwiczenia relaksacyjne. Przygotowuje układy, choreografię i programy zajęć. Poprzez zajęcia oparte na grach, zabawach, sportach, tańcach i innych formach aktywności ruchowej propaguje zdrowy tryb życia.


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.


Korzyści dla Absolwenta

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:

- salonach fitness,

- ośrodkach rekreacyjnych,

- ośrodkach odnowy biologicznej,

-  SPA,

- siłowni.


SPECJALNOŚĆ

 

INSTRUKTOR FITNESS

 

342301

 

SPECIALITY

 

FITNESS AND RECREATION INSTRUCTORS AND PROGRAM LEADERS

 

3423

 
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 


 

L.p.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

 

1

Dietetyka i suplementacja

15

 

15

2

Podstawy anatomii, fizjologii i biomechaniki

25

 

25

3

Ćwiczenia ogólnorozwojowe

 

20

20

4

Wprowadzenie do treningu fitness

20

 

20

5

Podstawy psychologii, diagnoza potrzeb i obsługa klienta

10

 

10

6

Działalność gospodarcza i usługowa klubów sportowych

 

10

10

7

Rodzaje i formy treningów

30

 

30

8

Zasady doboru choreografii w pracy z muzyką

 

20

20

9

Pierwsza pomoc

10

 

10

10

Praca instruktora fitness

 

60

60

11

Język angielski w pracy z klientem obcojęzycznym

 

20

20

Razem

110

130

240Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),


 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188