Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi

Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi

Kierownik działu zarzadzania zasobami ludzkimi nadzoruje, kontroluje i planuje prace związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji; współtworzy i realizuje politykę personalną; nadzoruje prawidłowe stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; odpowiada za przygotowanie danych i dokumentów niezbędnych w naliczaniu płac; odpowiada za realizację procesów rekrutacji i szkoleń.

 

Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie w:

- firmach i przedsiębiorstwach, gdzie wyodrębnione są działy HR,

- agencjach pracy,

- biurach rachunkowych.

Przy zapisie potrzebne będą:

świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),

NOVA POLICEALNA SZKOŁA PROMOCJI KADR

 

 

SPECJALNOŚĆ

 

KIEROWNIK DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

 

121203

 

SPECIALITY

 HUMAN RESOURCE MANAGERS

 

1212

  

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 

 

 

 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Podstawy ekonomii

20

 

20

2

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu

 

10

10

3

Elementy marketingu i zarządzania

20

 

20

4

Język angielski w biznesie

 

30

30

5

Elementy statystyki w zarządzaniu

20

 

20

6

Rozwój i szkolenie

 

20

20

7

Metody badań społecznych

15

 

15

8

Ocenianie i wynagradzanie

 

35

35

9

Rekrutacja i selekcja

 

20

20

10

Komunikacja interpersonalna

20

 

20

11

Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego

15

 

15

12

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi

 

15

15

Razem

110

130

240

  
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188