Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Florysta

Symbol cyfrowy zawodu: 343203

Zajęcia realizowane są przez 1 rok, 2 semestry

Zawód florysty w Polsce cieszy się coraz większą popularnością. Wybierając kierunek Florysta w Policealnej Szkole Zawodowej NOVA nauczysz się wykonywania kompozycji roślinnych oraz tworzenia dekoracji kwiatowych.


Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.

Korzyści dla Absolwenta

Absolwent po ukończeniu kierunku Florysta  nabędzie umiejętności w zakresie:

- projektowania dekoracji roślinnych,

- wykonywania dekoracji roślinnych,

- aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji: 

K1 -  Wykonywanie kompozycji florystycznych (R.26. )

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestry Liczba godzin w  cyklu nauczania
I II
Przedmioty ogólnokształcące
1 Podstawy przedsiębiorczości 20   20
Łączna liczba godzin 20 0 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Materiałoznawstwo roślinne i nieroślinne 30 15 45
2 Kulturowe podstawy florystyki 10   10
3 Środki wyrazu twórczego 15 10 25
4 Kompozycje florystyczne 30 25 55
5 Przedsiębiorstwo florystyczne   15 15
6 Język obcy we florystyce (angielski)   15 15
Łączna liczba godzin 85 80 165
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*
1 Wykonywanie kompozycji florystycznych 70 95 165
Łączna liczba godzin 70 95 165
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 175 175 350 

Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza), 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188