Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Florysta

Symbol cyfrowy zawodu: 343203

Zajęcia realizowane są przez 1 rok, 2 semestry

Zawód florysty w Polsce cieszy się coraz większą popularnością. Wybierając kierunek Florysta w Policealnej Szkole Zawodowej NOVA nauczysz się wykonywania kompozycji roślinnych oraz tworzenia dekoracji kwiatowych.


Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.

Korzyści dla Absolwenta

Absolwent po ukończeniu kierunku Florysta  nabędzie umiejętności w zakresie:

- projektowania dekoracji roślinnych,

- wykonywania dekoracji roślinnych,

- aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji: 

RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych
L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10 20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 10   10
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20   20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15   15
5 Język angielski zawodowy 15   15
6 Rośliny ozdobne 15 10 25
7 Środki wyrazu twórczego i elementy historii sztuki 10   10
8 Kompozycje florystyczne 20 20 40
9 Materiałoznawstwo roślinne i nieroślinne 15   15
10 Dokuemntacja projektowa dekoracji roślinnych   20 20
Ogólna liczba godzin 120 50 170
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Wykonywanie, pielęgnowanie i sprzedaż wyrobów florystycznych 50 120 170
Ogólna liczba godzin 50 120 170
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 180 180 360
Praktyka zawodowa     160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację RL.26 odbywać się będzie pod koniec II semestru


Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza), 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188