Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Psycholog organizacji

Uzyskany tytuł: Psycholog organizacji

Psycholog organizacji zajmuje się człowiekiem w środowisku pracy. Jego zainteresowania dotyczą między innymi procesu selekcji i rekrutacji pracowników, zarządzania personelem, kierowania zespołem, systemu motywacyjnego, przywództwa. Znajdzie zatrudnienie w działach personalnych, firmach HR. 


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.


Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie:

- w działach HR,

- jako Specjalista doradztwa personalnego,

- jako Trener kursów i szkoleń.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),


 

NOVA POLICEALNA SZKOŁA PROMOCJI KADR

 

 

SPECJALNOŚĆ

 

PSYCHOLOG ORGANIZACJI

 

263404

 

SPECIALITY

 

PSYCHOLOGISTS

 

2634

 SZKOLNY PLAN NAUCZANIA  

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Zarys psychologii ogólnej

30

 

30

2

Podstawy organizacji i zarządzania

20

 

20

3

Psychologia pracy

30

 

30

4

Metody badawcze stosowane w psychologii

20

 

20

5

Planowanie i realizacji programów wspierających pracowników w organizacji

 

30

30

6

Badanie kompetencji pracowników i ich ocena

 

25

25

7

Komunikacja interpersonalna

 

20

20

8

Język angielski ukierunkowany zawodowo

 

20

20

9

Selekcja i rekrutacja pracowników

 

15

15

10

Kultura i etyka zawodu

10

 

10

11

Stres i konflikty w organizacji

 

20

20

Razem

110

130

240


 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188