Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Deklaracje maturalne
2017-09-13

Deklaracje maturalne

Informujemy , że deklaracje wstępne przystąpienia do egzaminu maturalnego w sesji maj 2018 można składać w Sekretariacie Szkoły do 30 września 2017r. Deklaracje dla semestru LO  V oraz LO VI będą przygotowane na  Zjazd 16-17 września 2017r.

wstecz
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188