Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Egzamin semestralny z fizyki - zagadnienia.
2018-01-03

Egzamin semestralny z fizyki - zagadnienia.

W dniu dzisiejszym publikujemy zagadnienia do ustnego egzaminu semestralnego z fizyki. Poniżej pliki do pobrania.


Zagadnienia GIMNAZJUM (Pobierz)
Zagadnienia LICEUM (Pobierz)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:
- co najmniej 50% obecności na zajęciach oraz
- pozytywna ocena ze sprawdzianu, który odbędzie się na zajęciach 7 stycznia.

Raz jeszcze publikujemy zadania do sprawdzianu, które zostaną wybrane z poniższych plików.

Zadania GIMNAZJUM (Pobierz)
Zadania LICEUM (Pobierz)

Egzamin ustny dla osób, które spełnią warunki dopuszczenia do egzaminu odbędzie się w dniu 20 stycznia.
Osoby, które nie przystąpią do sprawdzianu 7 stycznia lub napiszą sprawdzian negatywnie - maja szansę na poprawę sprawdzianu w dniu 20 stycznia. Wówczas egzamin ustny dla tych osób odbędzie się w dniu 4 lutego.

wstecz
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188