Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Kurs Rejestratorka Medyczna
2017-06-13

Kurs Rejestratorka Medyczna

NOVA Centrum Edukacyjne  w Opolu zaprasza na kurs „Rejestratorka medyczna”.

 

Profil uczestnika kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w ośrodkach medycznych, zarówno państwowych jak i prywatnych gabinetach i specjalistycznych klinikach.

 

Indywidualne podejście

Priorytetem na naszych kursach jest satysfakcja uczestnika. Małe grupy pozwalają nam na indywidualne podejście do każdego z uczestników. Stwarzają też idealne warunki pracy.

 

Jakie umiejętności nabędzie uczestnik kursu?

Absolwent kursu będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy jako rejestratorka medyczna. Nauczy się zasad obsługi klienta. Nabędzie również umiejętności gromadzenia, zabezpieczania dokumentacji zdrowotnej pacjentów. Będzie również osoba doradzającą przy wyborze odpowiedniego specjalisty.

 

Forma kursu

Kurs prowadzony jest w formie wykładu wraz z warsztatami. Duży nacisk kładziemy na ćwiczenia praktyczne takie jak przyjmowanie pacjentów, rejestracja, umawianie terminów świadczeń zdrowotnych. Prowadzenie ewidencji wykonywanych usług medycznych itp.

 

Certyfikat

Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622) ze wskazaniem szczegółowego programu nauczania, który obejmował kurs.


 

Ilość godzin dydaktycznych: 30

 

Cena kursu:  499 zł brutto

 

Miejsce realizacji kursu: Opole, Reymonta 29

 

Tryb: wieczorowy

 

Informacja o VAT za usługę: Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. usługa jest zwolniona  z VAT.

Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymują zaświadczenia MEN oraz imienne certyfikaty.

 

HARMONOGRAM KURSU

DZIEŃ

GODZINA

TEMATY ZAJĘĆ

04.04.2017

15-19.45

Krajowy Rejestr Kompetencji Zawodowych - omówienie

 

 

Wymagania psychofizyczne, zdrowotne, w tym przeciwwskazania do wykonywania zawodu

 

 

Wykształcenie i uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

 

 

Środowisko pracy (warunki pracy)

 

 

Zasady pracy na recepcji

05.04.2017

15-19.45

Zasady rejestracji do lekarza POZ i AOS

 

 

System Ewuś

 

 

Przyjmowanie zgłoszeń pacjentów - indywidualne podejście do pacjenta

 

 

Co i w jaki sposób zapytac pacjentów

 

 

Obsługa programu medycznego

13.04.2017

15-19.45

KS PPS lub KS SOMED

 

 

Procedura postępowania i organizacji udzielania świadczeń pacjentom z kartą pacjenta onkologicznego

 

 

Wydawanie kart DILO w POZ, AOS, SzP

 

 

Prawa pacjenta

20.04.2017

15-19.45

Sieć diagnostyczno-terapeutyczna

 

 

Stany chorobowe

 

 

Rodzaje skierowań na badania

 

 

Wydawanie wyników badań

 

 

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, wnioski do sanatorium

21.04.2017

15-19.45

Zasady rozliczeń świadczeń zdrowotnych

 

 

Klasyfikacja procedur medycznych ICD-9- ćwiczenia

 

 

Skierowanie do sanatorium NFZ

 

 

Weryfikacja wniosków na leczenie uzdrowiskowe

 

 

Zasady rekrutacji do pracy w placówkach medycznych

 

NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.

Ul. Reymonta 29

45-019 Opole

NIP: 525 255 89 74

RIS: 2.14/00315/2014

 

Dane kontaktowe:

 77 500 02 25 lub 533 275 025,

opole.kursy@nova.edu.pl

 

wstecz
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188