Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik teleinformatyk

Technik teleinformatyk

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik teleinformatyk

Symbol cyfrowy zawodu: 351103

Kierunek realizowany jest przez 2 lata, 4 semestry Jeśli chciałbyś świadczyć usługi z dziedziny telekomunikacji i informatyki, które są ukierunkowane na projektowanie i konfigurowanie sieci, transmisję danych w sieciach, konfigurowanie i eksploatowanie urządzeń i usług sieciowych, a przy tym interesujesz się elektroniką analogową i cyfrową oraz przetwarzaniem sygnałów, optoelektroniki światłowodowej, łączy radiowych i satelitarnych, systemów telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych oraz protokołów sieciowych, to proponujemy podjęcie nauki na kierunku technik teleinfomatyk w NOVA Policealna Szkoła Zawodowa. Kierunek ten doskonale przygotowuje do studiów informatycznych, teleinformatycznych i telekomunikacyjnych.

 

Organizacja zajęć

 

Zajęcia realizowane są w formie zaocznej – zazwyczaj co dwa tygodnie w dwa lub trzy dni:

 Możliwe tryby kształcenia w formie zaocznej:

a)     dzienny: zajęcia realizowane są w 2 – 3 dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

b)     wieczorowy: zajęcia realizowane są w 2 – 3 dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych

c)     weekendowy: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele. Tryb dostosowany dla osób pracujących w dni powszednie.

 

Korzyści dla Absolwentów

Po ukończeniu kierunku nabędziesz umiejętności w zakresie:

- uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich;

- projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych;

- montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych;

- instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych;

- administrowania sieciami teleinformatycznymi.

Po ukończeniu kierunku możliwe jest podjęcie pracy w: 

- serwisach komputerowych

- salonach sieci komórkowych,

- działach sprzedaży sprzętu teleinformatycznego,

- w działach firm zajmujących się architekturą systemów komputerowych,lub

- możesz założyć własną firmę świadczącą usługi teleinformatyczne z zakresu przyłączy abonenckich, sieci komputerowych i sieci rozległych.

 

W trakcje nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:

K1 - Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich (E.15.)
K2 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.)
K3 - Montaż i eksploatacja sieci rozległych (E.16.)

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Język angielski zawodowy 20       20
4 Podejmowanie i prowadzenie działalnosci gospodarczej 20       20
5 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
6 Podstawy systemów komputerowych 20       20
7 Elektrotechnika i elektronika 25       25
8 Systemy operacyjne i urządzenia techniki komputerowej 20 30     50
9 Teleinformatyczne systemy sieciowe     10 40 50
10 Systemy transmisji danych     10 30 40
11 Urządzenia abonenckie     30   30
12 Urządzenia peryferyjne i sieciowe oraz lokalne sieci komputerowe   30 20   50
Ogólna liczba godzin 140 60 70 70 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
13 Pomiary elektryczne i elektroniczne   40     40
14 Rysunek techniczny 25       25
15 Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych   40     40
16 Administrowanie systemami operacyjnymi     40   40
17 Konfigurowanie teleinformatycznych systemów sieciowych       40 40
18 Obsługa i eksplatacja systemów transmisyjnych     10 30 40
19 Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie głosowych urządzeń abonenckich       35 35
20 Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych   25 25   50
21 Administrowanie systemami operacyjnymi     30   30
Ogólna liczba godzin 25 105 105 105 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.11. odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.10. odbywać się będzie pod koniec IV semestru

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188