Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik usług kosmetycznych

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik usług kosmetycznych

Symbol cyfrowy zawodu: 514207

Na kierunku Technik usług kosmetycznych Słuchacz zdobędzie wiedzę z zakresu kosmetyki upiększającej i leczniczej. Nauczy się wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych ciała oraz zgłębisz tajniki prowadzenia i organizacji gabinetu kosmetycznego.

 

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym – soboty i niedziele co dwa tygodnie.W trakcje nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Język angielski zawodowy 20 30     50
6 Podstawy dermatologii 40       40
7 Chemia kosmetyczna   35     35
8 Organizacja salonu     20 20 40
9 Kosmetyka twarzy, szyi i dekoltu 20 40     60
10 Kosmetyka dłoni, stóp i ciała     20 40 60
Ogólna liczba godzin 135 105 40 60 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Zabiegi kosmetyczne twarzy, szyi i dekoltu 30 60 80   170
12 Zabiegi kosmetyczne dłoni, stóp i ciała     55 115 170
Ogólna liczba godzin 30 60 135 115 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.61 odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.62 odbywać się będzie pod koniec IV semestru


Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

- przeprowadzania diagnozy kosmetycznej,

- wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,

- udzielania porad kosmetycznych,

- organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.


Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:

- gabinetach kosmetycznych,

- salonach odnowy biologicznej,

- SPA.

Absolwent może otworzyć również własną działalność gospodarczą.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, bądź gimnazjum,

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188