Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik usług kosmetycznych

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik usług kosmetycznych

Symbol cyfrowy zawodu: 514207

Na kierunku Technik usług kosmetycznych Słuchacz zdobędzie wiedzę z zakresu kosmetyki upiększającej i leczniczej. Nauczy się wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych ciała oraz zgłębisz tajniki prowadzenia i organizacji gabinetu kosmetycznego.

 

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym – soboty i niedziele co dwa tygodnie.W trakcje nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji: 

K1 - Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy (A.61. )
K2 -  Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.)

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestry Liczba godzin w  cyklu nauczania
I II III IV
Przedmioty ogólnokształcące
1 Podstawy przedsiębiorczości 20       20
Łączna liczba godzin 20 0 0 0 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym 10 10 10 10 40
2 Język obcy w kosmetyce (angielski) 10 10 10 10 40
3 Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce 15 35 20 25 95
4 Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu 60 20     80
5 Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała   30 35 20 85
Łączna liczba godzin 95 105 75 65 340
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*
1 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu 60 40 70   170
2 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała   30 30 110 170
Łączna liczba godzin 60 70 100 110 340
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 175 175 175 175 700Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

- przeprowadzania diagnozy kosmetycznej,

- wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,

- udzielania porad kosmetycznych,

- organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.


Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:

- gabinetach kosmetycznych,

- salonach odnowy biologicznej,

- SPA.

Absolwent może otworzyć również własną działalność gospodarczą.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, bądź gimnazjum,

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188