Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Rzeszów

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

 

Praktykę zawodową realizują słuchacze:

Policealnej Szkoły Zawodowej (PSZ): technik usług kosmetycznych, technik bhp, technik rachunkowości, technik administracji, technik informatyk, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, technik geodeta, technik turystyki wiejskiej.

> Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ): technik budownictwa, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych, kucharz, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik architektury krajobrazu.

 

Etapy realizacji praktyki zawodowej:

1. Wyszukanie zakładu pracy, przedsiębiorstwa, firmy. Zapytanie o praktykę.
2. Zgłoszenie się do sekretariatu szkoły z danymi zakładu pracy: nazwa zakładu, adres, Regon. Odebranie skierowania na praktykę zawodową oraz dwóch egzemplarzy umowy o praktyki dla zakładu pracy.
3. Realizacja praktyki w wymiarze z tabeli poniżej.
4. Wypełnienie dziennika praktyk oraz uzyskanie oceny (w dzienniczku praktyk) z zakładu pracy.
5. Rozliczenie się z praktyki zawodowej ze szkołą - zdanie dzienniczka praktyk wraz z jednym egzemplarzem z zakładu pracy.

 

Terminarz rozliczenia praktyki zawodowej - złożenie dziennika praktyk:

do 1 lutego - gdy praktykę realizował słuchacz w semestrze zimowym

do 1 czerwca - gdy praktykę realizował słuchacz w semestrze wiosennym - dla wszystkich słuchaczy PSZ starej podstawy programowej (obecne semestry III i IV) i słuchaczy PSZ nowej podstawy programowej (obecne semestry I i II) oraz słuchaczy KKZ

SEMESTRALNE WYMIARY PRAKTYK DLA SŁUCHACZY NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Zawód

sem. I

sem. II

sem. III

sem. IV

Łączny wymiar praktyk

Technik Administracji

 

 4 tyg.

 4 tyg.

  8 tyg.

Technik BHP

 

 4 tyg.

  4 tyg.

Technik Rachunkowości

 

 2 tyg.

 2 tyg.

  4 tyg.

Technik Usług Kosmetycznych

 

 2 tyg.

 2 tyg.

  4 tyg.

Technik Weterynarii

 

 2 tyg.

2 tyg.

  4 tyg.

Opiekun Osoby Starszej

 

 4 tyg.

 4 tyg.

  8 tyg.

Asystentka Stomatologiczna

 

 4 tyg.

  4 tyg.

Technik Masażysta

 2 tyg.

 

 2 tyg.

  4 tyg.

Florysta

 

 

 4 tyg. 

  4 tyg.

Technik budownictwa

 

 2 tyg.

 1 tyg.

 1 tyg.

  4 tyg.

Technik usług fryzjerskich

 

 2 tyg.

 1 tyg.

 1 tyg.

  4 tyg.

Technik żywienia i organizacji usług gastr.

 

 2 tyg.

 1 tyg.

 1 tyg.

  4 tyg.

Kucharz

 

 2 tyg.

 1 tyg.

 1 tyg.

  4 tyg.

Technik hotelarstwa

 

 

 4 tyg.

 4 tyg.

  8 tyg.

Technik organizacji reklamy

 

 2 tyg.

 

 2 tyg.

  4 tyg.

Technik architektury krajobrazu

 

 2 tyg.

 

 2 tyg.

  4 tyg.

Wymiar 1 tygodnia praktyki = 40 godzin praktyki

na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188