Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Egzaminy zawodowe i ze specjalności
2017-06-10

Egzaminy zawodowe i ze specjalności

Drodzy słuchacze rocznych kierunków NOVA Policealnej Szkoły Promocji Kadr! Informujemy, że szczegółowy harmonogram egzaminów znajduje się w zakładce "egzamin PSPK" . Prosimy o zapoznanie się. Osoby, które jeszcze nie złożyły deklaracji zapraszamy do sekretariatu. Przypominamy że w/w egzamin jest dla osób chętnych.  


Słuchaczom NOVA Policealnej Szkoły Zawodowej przypominamy o egzaminach z kwalifikacji- szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce "egzamin zawodowy". Przypominamy również, że egzaminy z kwalifikacji odbywają się raz na pół roku (sesja styczeń-luty oraz czerwiec- lipiec), a deklaracje na egzamin składamy pół roku przed egzaminem.


wstecz
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188