Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
OPŁATA ZA SESJE!!!!!
2017-04-29

OPŁATA ZA SESJE!!!!!

Przypominamy!!!!!!!


Wpłaty za sesje uiszczamy do 10 Maja 2017r. W przypadku nie dokonania  wpłaty,osoba nie będzie dopuszczana do egzaminów.Opłatę należy wpłacać bezpośrednio na indywidualny nr.konta który znajduje się na umowie,bądż w sekretariacie szkoły.

wstecz
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188