Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Opiekun medyczny z organizacją opieki dzieci i osób starszych oraz geriatrią
Zawód: opiekun medyczny z organizacją opieki dzieci i osób starszych 532102

Cykl kształcenia: 2 semestry (1 rok)
Forma kształcenia: zaoczna
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Opiekun Medyczny to osoba, która ma za zadanie pomagać w sposób profesjonalny osobom chorym oraz osobom niesamodzielnym, zaspokajać ich podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun Medyczny weryfikuje i rozwiązuje problemy osób, które ma pod swoją opieką bez względu na stopień zaawansowania choroby czy wiek.

Do podstawowych obowiązków Opiekuna Medycznego należy:

- pomoc  i wsparcie osób chorych i niesamodzielnych,
- pomoc  swoim podopiecznym w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
- asysta personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
- współpraca z zespołem  opiekuńczym i terapeutycznych.

Opiekun Medyczny to zawód zaufania publicznego dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne i społeczne. Powinien posiadać bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy  zespole, oraz empatię, która jest bardzo ważna w kontakcie z drugim człowiekiem.

 

SPECJALNOŚĆ

 

OPIEKUN MEDYCZNY

 

532102

 

SPECIALITY

 

PHYSIOTHERAPY TECHNICIANS AND ASSISTANS

 

3255

 
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

Zawód: opiekun medyczny 532102 z organizacją opieki dzieci i osób starszych z geriatrią

Cykl kształcenia: 2 semestry (1 rok)

Forma kształcenia: zaoczna

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

10

10

20

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Działalność gospodarcza i organizacja w ochronie zdrowia

10

10

20

3

Język niemiecki zawodowy

20

10

30

4

Komunikacja personalna i społeczna

10

 

10

5

Stany zagrożenia życia i zdrowia z elementami pierwszej pomocy

20

 

20

6

Zarys anatomii i fizjologia człowieka

20

 

20

7

Język migowy

 

20

20

8

Biopsychospołeczne funkcjonowanie osoby chorej i niesamodzielnej

10

 

10

9

Elementy geriatrii

 

10

10

10

Opieka i pielęgnacja człowieka

10

20

30

Ogólna liczba godzin

100

70

170

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

11

Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych, higienicznych i opiekuńczych

35

65

100

12

Komputerowe wspomaganie w ochronie zdrowia

 

20

20

13

Organizacja opieki dzieci i osób starszych

20

 

20

14

Aktywizacja osoby chorej i niesamodzielnej

15

15

30

Ogólna liczba godzin

70

100

170

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

180

180

360

Praktyka zawodowa

 

160

160

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec II semestru 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188