Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Kelner

Kierunek: Kelner 513101

Kwalifikacja:

T.9. Wykonywanie usług kelnerskich

T.10. Organizacja usług gastronomicznych

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ – Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno - gastronomicznego

Zasady żywienia

35

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

61

Maszyny i urządzenia w gastronomii

35

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.9. Wykonywanie usług kelnerskich

Sporządzanie potraw i napojów

133

Obsługiwanie gości

134

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.10. Organizacja usług gastronomicznych

 

Planowanie usług gastronomicznych

134

Rozliczanie usług gastronomicznych

133

RAZEM:

775

Praktyki zawodowe: 8 tygodni=320 godzin,  w tym co najmniej 4 tygodnie w zakładzie gastronomii świadczącym pełny zakres usług kelnerskich


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Kelner zajmuje się kompleksowa obsługą konsumenta w zakładach gastronomicznych oraz prowadzi dokumentację sprzedaży i rozliczenia kelnerskie, nakrywa do stołu z uwzględnieniem pory dnia i składanego zamówienia oraz wykorzystuje elementy dekoracji, udziela konsumentom informacji dotyczących jadłospisów, wartości odżywczych potraw i technologii ich przyrządzania, przyjmuje i rejestruje zamówienia.

Praca: Po ukończeniu możesz pracować w zakładach gastronomicznych na terenie całej Europy i nie tylko.

 

Po uzupełnieniu kwalifikacji o T.16 oraz wykształcenia średniego można uzyskać tytuł Technik technologii żywności.


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188