Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Gliwice

Organizacja szkoły

1. Dyżur działu dydaktycznego ">

Informujemy, że Dyrektor Dydaktyczny - Monika Franusik będzie dostępna dla Słuchaczy w piątki od godz. 15.30

W innych terminach dyrektor będzie dostępny tylko po wcześniejszym ustaleniu


2. Dyżur kierownika oddziału

Informujemy, że Kierownik Oddziału - Marzena Maleszewska będzie dostępny dla Słuchaczy w środy i piątki w godzinach 12:30 do 14:30
W innych terminach Kierownik będzie dostępny tylko po wcześniejszym ustaleniu

3. Obowiązek frekwencji

Szanowni Słuchacze, przypominamy o obowiązku obecności na 50% zajęć w każdym miesiącu oraz uzyskaniu co najmniej 50% obecności na zajęciach z danego przedmiotu w semestrze. Słuchacze mogą odrobić nieobecności w tygodniu w sekretariacie szkoły bądź informując o tym nauczyciela prowadzącego dane zajęcia i uzyskując potwierdzenie odpracowania zajęć lub uczestniczyć w zajęciach z danego przedmiotu z innym semestrem. Każda forma odpracowania powinna być uzgodniona z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia.Pobierz potwierdzenie.

4. Miejsca odbywania się zajęć
NOVA Centrum Edukacyjne, ul. Zwycięstwa 50/2 - 1 piętro, Gliwice
Britam Szkoła Języków Obcych, ul. Górnych Wałów 40, Gliwice

5. Legitymacja jest wypisywana na wniosek słuchacza w sekretariacie szkoły. Wymagane jest dostarczenie zdjęcia do dokumentu

6. Dokumentny do pobraniana górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188