Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik górnictwa podziemnego

Kierunek: Technik górnictwa podziemnego 311703

Kwalifikacja:

M.11. Eksploatacja złóż podziemnych

M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ- Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego

Technologie i konstrukcje mechaniczne

40

Podstawy podziemnej eksploatacji złóż

60

Pracownia techniczna

30

Miernictwa górnicze

20

Maszyny i urządzenia górnicze

52

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.11. Eksploatacja złóż podziemnych

Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych

135

Urabianie i wydobywanie złóż

134

Wentylacja i klimatyzacja podziemnych wyrobisk górniczych

134

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

 

Organizowanie i prowadzenie robót górniczych

82

Rozpoznawanie zagrożeń naturalnych i zapobieganie im

81

RAZEM:

878

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie=160 godzin


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik górnictwa podziemnego planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górniczych specjalizujących się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa węgla kamiennego, rudy i soli, nadzoruje przestrzegania zasad prawa geologicznego i górniczego , bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.

 

Praca: Po ukończeniu możesz pracować w przedsiębiorstwach górniczych prowadzących roboty udostępniające i przygotowawcze, kopalniach eksploatujących węgiel kamienny, sole oraz rudy metali.

 

Po uzyskaniu kwalifikacji M.11.  można uzyskać tytuł Górnik eksploatacji podziemnej. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188