Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)

NOVA POLICEALNA SZKOŁA PROMOCJI KADR

 

 

SPECJALNOŚĆ

 

PRACOWNIK OBSŁUGI TELEFONICZNEJ (PRACOWNIK CALL CENTER)

 

422201

 

SPECIALITY

 

CONTACT CENTRE INFORMATION CLERKS

 

4222

  

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 

 

 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Poprawna polszczyzna i sztuka wypowiedzi

20

 

20

2

Prowadzenie dokumentacji informatycznej i baz danych

 

20

20

3

Ankietowanie i wywiad

20

 

20

4

Sprzedaż, marketing i reklama telefoniczna

 

50

50

5

Telefoniczna obsługa windykacyjna

 

30

30

6

Przyjmowanie skarg i reklamacji

 

30

30

7

Podstawy psychologii i komunikacji

20

 

20

8

Techniki negocjacyjne

20

 

20

9

Komunikacja i korespondencja w języku angielskim

30

 

30

Razem

110

130

240

 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188