Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej

NOVA POLICEALNA SZKOŁA PROMOCJI KADR

 

 

SPECJALNOŚĆ

 

SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ

 

241105

 

SPECIALITY

 

ACCOUNTANTS

 

2411

 SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 


 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Podstawy prawa podatkowego

15

 

30

2

Podstawy rachunkowości podatkowej

15

 

30

3

Zasady wyceny i ewidencji podatków oraz opłat publiczno-prawnych

20

 

20

4

Przychody i koszty według prawa bilansowego i podatkowego

 

30

 

30

5

Wynik finansowy a podatkowy

30

 

20

6

Podatek VAT w rachunkowości przedsiębiorstw

 

40

10

7

Wycena i ewidencja podatków, cła i opłat

 

40

30

8

Sprawozdawczość podatkowa

 

30

20

9

Kontrola skarbowa w rachunkowości przedsiębiorstwa

 

20

20

Razem

110

130

240


 Uzyskany tytuł: Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej

Głównym zadaniem specjalisty do spraw rachunkowości jest zarządzanie finansami firmy. Bada on sprawozdania finansowe, interpretuje przepisy z zakresu działalności gospodarczej oraz sporządza raporty o sytuacji finansowej firmy.

Zdobądź Zawód Specjalisty do spraw rachunkowości podatkowej już w 1 rok !


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.


Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie w:

- biurach rachunkowych,

- towarzystwach ubezpieczeniowych,

- działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw,

- urzędach skarbowych,

- bankach.

Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),


 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188