Запись на сайте!
Наше предложение
Видео // наш канал на YouTube
Technik masażysta z fizjoterapią i rehabilitacją sportową

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik masażysta

Symbol cyfrowy zawodu: 325402

Zajęcia realizowane są 2 lata, 4 semestry

Jednym z popularniejszych zawodów medycznych w rehabilitacji jest zawód masażysty.  Masażysta to osoba, która wykonuje masaż leczniczy, sportowy, kosmetyczny zgodnie z wymogami wiedzy medycznej, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających.  

                                                             


SZKOLNY PLAN NAUCZANIA


L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem tygodniowo

Liczba godzin w cyklu kształcenia

I

II

III

IV

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

1

1

 

 

1

32

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Działalność gospodarcza i organizacja w ochronie zdrowia

1

3

 

 

2

64

3

Język angielski zawodowy

2

 

 

 

1

32

4

Komunikacja personalna i społeczna

 

2

 

 

1

32

5

Stany zagrożenia życia i zdrowia z pierwsza pomocą

2

 

 

 

1

32

6

Anatomia i fizjologia człowieka

4

 

3

3

5

160

7

Język migowy

 

2

 

 

1

32

8

Teoretyczne podstawy masażu

3

2

1

 

3

96

9

Zarys fizjoterapii

 

 

2

 

1

32

10

Podstawy biomechaniki

1

 

 

 

0,5

16

11

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu

 

 

 

1

0,5

16

12

Zagadnienia kliniczne w masażu

 

 

3

2

2,5

80

Ogólna liczba godzin

13

9

9

6

18,5

592

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

13

Masaż

5

5,5

8

9

13,75

440

14

Fizjoterapia

 

 

 

2

1

32

15

Metody specjalne fizjoterapii w medycynie sportowej

 

 

 

1

0,5

16

16

Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w medycynie sportowej

 

 

 

1

0,5

16

17

Komputerowe wspomaganie w ochronie zdrowia

 

1,5

 

 

0,75

24

18

Anatomia topograficzna

 

2

2

 

2

64

Ogólna liczba godzin

5

9

10

13

18,5

592

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

19

19

19

19

38

1216

Praktyka zawodowa

 

 

 

160

160

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestruKorzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku: Technik masażysta, nabędzie umiejętności w zakresie:

- wykonywania masażu medycznego,

- wykonywania masażu sportowego,

- wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego,

- prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:  

- zakładach rehabilitacyjnych,

- zakładach opiekuńczo-wychowawczych, 

- ośrodkach pomocy społecznej, 

- uzdrowiskach,

- prywatnych salonach masażu/spa, 

Absolwent ma także możliwość założenia własnej działalności gospodarczej.W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:  

K1 - ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE MASAŻU (symbol, Z.1.)


Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),

.


 

 
в начало
Информационный бюллетень //Будьте в курсе

© 2014 NOVA.PL Все права защищены.

Данный сайт не является торговым предложением в понимании Гражданского Кодекса. NOVA CE ООО. оставляет за собой право вносить изменения без объяснения причин. Предложение изменяется в зависимости от города. NOVA Центр Образования ООО с главным офисом в Варшаве (00-023), ул. Видок 8, находится в реестре предпринимателей, который ведет районный суд для столичного города Варшава в Варшаве, XII Торговый Отдел, в ЕГР под номером 0000467126, с уставным капиталом: 5.000 PLN, УПН: 5252558974, ОГРН: 146748188