Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Bytom

Organizacja szkoły


1. Dyżur działu dydaktycznego

Dyrektor szkoły jest do dyspozycji słuchaczy w każdy poniedziałek od 15.00-17.00

Prosimy o telefoniczny, bądź mailowy kontakt w celu ustalenia terminu spotkania.  bytom@nova.edu.pl,  32 307 20 56

2. Dyżur kierownika oddziału

Pon- Środa godz. 13.00-17:00

3. Obowiązek frekwencji

Szanowni Słuchacze, przypominamy o obowiązku obecności na 50% zajęć w każdym miesiącu oraz uzyskaniu co najmniej 50% obecności na zajęciach z danego przedmiotu w semestrze. Słuchacze mogą odrobić nieobecności w tygodniu w sekretariacie szkoły bądź w pracowniach informując o tym nauczyciela prowadzącego dane zajęcia i uzyskując potwierdzenie odpracowania zajęć lub uczestniczyć w zajęciach z danego przedmiotu z innym semestrem. Każda forma odpracowania powinna być uzgodniona z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia.

4. Miejsca odbywania się zajęć

ul. Katowicka 35, Bytom

5. Legitymacje

Legitymacja jest wypisywana na wniosek słuchacza w sekretariacie szkoły. Wymagane jest dostarczenie zdjęcia do dokumentu

6. Egzaminy 

Wykaz egzaminów pisemnych - NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Bytomiu- J18 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188