Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Warszawa CENTRALA

Egzamin maturalny

MATURA 2019


KOMUNIKAT CKE Z DNIA 11.08.2017 w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku

ZGODNIE Z KOMUNIKATEM CKE MIEJSCEM ODBYWANIA SIĘ EGZAMINÓW JEST SZKOŁA MACIERZYSTA CZYLI NOVA CENTRUM EDUKACYJNE UL.WIDOK 8

UWAGA! Na pisemne egzaminy maturalne abiturienci zobowiązani są do stawienia się 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Należy mieć ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport) i co najmniej jeden długopis z czarnym tuszem.

Na matematykę dodatkowo prosty kalkulator (bez funkcji trygonometrycznych), prostą linijkę (bez ekierki i kątomierza) oraz cyrkiel z możliwością włożenia długopisu (nie używamy ołówka).


DEKLARACJE:

1. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2018r. ("NOWA MATURA") - pobierz

2. Absolwent, który ukończył LO w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 lub 2016/2017 ("NOWA MATURA") - pobierz

3. Absolwent liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014 ("STARA MATURA") - pobierz


Wzory i tablice więcej ]

Arkusze z egzaminów maturalnych [ więcej ]

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2017/2018 >> 

Materiały i przybory pomocnicze dla zdających część pisemną egzaminu maturalnego w 2018 r.  >>


Próbne egzaminy maturalne odbywają się podczas zajęć na 5 i 6 semestrze w LO- pobierz harmonogram

na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188