Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik informatyk z certyfikatem grafiki komputerowej
Zawód: Technik Informatyk 351203
Kwalifikacje
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych 
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Zajęcia realizowane są 2 lata, 4 semestry

Na kierunku technik informatyk słuchacze nauczą się projektowania i administrowania bazami danych, projektowania stron www i aplikacji internetowych. Jeżeli Chcesz zdobyć wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną z zakresu IT oraz uzyskać zawód przyszłości

Jeżeli Chcesz zdobyć wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną z zakresu IT oraz uzyskać zawód przyszłości – wybierz kształcenie na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie technik informatyk.

Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trybie zaocznym :  zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku: Technik informatyk  nabędzie umiejętności w zakresie:

- montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,

- projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami,

- projektowania baz danych i administrowania bazami danych,

- tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

 Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę jako: 

- instalator sprzętu komputerowego, 

- projektant i programista baz danych, 

- administrator sieci komputerowych,  

- instalator i administrator systemów operacyjnych, 

- administrator baz danych.L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

III

IV

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

10

10

 

 

20

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

 

 

 

20

3

Język angielski zawodowy

20

 

 

 

20

4

Podejmowanie i prowadzenie działalnoŚci gospodarczej

20

 

 

 

20

5

Komunikacja personalna i społeczna

15

 

 

 

15

6

Podstawy systemów komputerowych

20

 

 

 

20

7

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

20

 

 

 

20

8

Systemy operacyjne i urządzenia techniki komputerowej

20

40

20

 

80

9

Urządzenia peryferyjne i sieciowe oraz lokalne sieci komputerowe

 

40

20

 

60

10

Programowanie, witryny i aplikacje internetowe

 

 

25

20

45

11

Bazy danych

 

 

25

15

40

Ogólna liczba godzin

135

80

90

35

340

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

12

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

 

25

25

 

50

13

Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych

 

20

20

 

40

14

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

30

40

 

 

70

15

Administrowanie systemami operacyjnymi

 

 

40

 

40

16

Administrowanie bazami danych

 

 

 

70

70

17

Tworzenie stron i aplikacji internetowych

 

 

 

70

70

Ogólna liczba godzin

30

85

85

140

340

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

70022

Grafika komputerowa 2D i 3D

Photoshop

InDesing

Ilustrator

Coreldraw

10

40

20


45

40


40

 

 


 

 

 


 

 

 Praktyka zawodowa

 

 

 Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza)

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.


Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188