Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Wymagane dokumenty

Rekrutacja
Rekrutacja w szkołach NOVA trwa przez cały rok. Zajęcia rozpoczynają się w październiku i lutym, a o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Policealna Szkoła Zawodowa

Matura nie jest wymagana

Dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej, (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza),

- 3 fotografie legitymacyjne,

- zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie,

- kserokopia dowodu osobistego,

- podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie).

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Dokumenty:

- świadectwo ukończenia gimnazjum, bądź dawnej szkoły podstawowej 8-letniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza),

- 2 fotografie legitymacyjne,

- zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki,

- kserokopia dowodu osobistego,

- podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie).


Medyczna szkoła policealna

Dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona notarialnie)

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

- kserokopia dowodu osobistego

- fotografia do legitymacji

- podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)


Roczna szkoła policealna

Dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej

- kserokopia dowodu osobistego

- podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)


Gimnazjum dla dorosłych

Dokumenty:

- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- zaświadczenie lekarskie

- 3 zdjęcia

- podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)

 

Szkoły dla młodzieży

Dokumenty:

- świadectwo ukończenia gimnazjum

- wyniki egzaminu gimnazjalnego

- orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej

- 2 zdjęcia

- w przypadku technikum  - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

Kurs eksternistyczny

Dokumenty:

- kserokopia dowodu osobistego

- świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowe, gimnazjum, lub ZSZ

- podanie o przyjęcie do szkoły  dostępne w sekretariacie)


Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Dokumenty:

- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza),

- kserokopia dowodu osobistego,

- podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie).

Czesne

Na wszystkich kierunkach wpisowe 0 zł

Wydajemy:

- zaświadczenia do ZUS-u,

- legitymację szkolną uprawniającą do zniżek na przejazdy i bilety wstępu,

- indeksy.

Zapewniamy promocje, zniżki, stypendia, praktyki zawodowe!


na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188