Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Kurs eksternistyczny

CHCESZ MIEĆ WYKSZTAŁCENIE

 ŚREDNIE JUŻ W PRZYSZŁYM ROKU ?

PRZYGOTUJ SIĘ DO EGZAMINÓW OKE W NOVA … ZAPISZ SIĘ NA KURS EKSTERNISTYCZNY
Bez egzaminów wstępnych !!!

Kurs eksternistyczny ma za zadanie przygotować Słuchaczy do zdania egzaminów eksternistycznych z przedmiotów nauczanych w liceum ogólnokształcącym (język polski, język angielski, historia, wos, biologia, geografia, matematyka, fizyka, chemia, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna). Zdanie wszystkich egzaminów równoznaczne jest z: uzyskaniem wykształcenia średniego oraz możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego. Egzaminy eksternistyczne zdawane są w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.


 Czas trwania:  TYLKO 9 miesięcy !!!!

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym – soboty i niedziele zazwyczaj co dwa tygodnie.


SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

DLA KURSU EKSTERNISTYCZNEGO Z

ZAKRESU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

Lp.Przedmioty nauczaniaSEMESTRRAZEM
I*II*
1Język polski252045
2Język angielski30 30
3Matematyka202545
4Biologia 1515
5Chemia 1515
6Fizyka15 15
7Geografia15 15
8Historia 1515
9Wiedza o społeczeństwie 1515
10Przedsiębiorczość 1010
11Technologia informacyjna 1515
 RAZEM105130235


                   Egzamin eksternistyczny Nasi kursanci zdają dwa razy do roku.  Wystarczy tylko 30 % aby zdać. 

">Zdawalność naszych kursantów sięga 90%

Jeśli nie będziesz mógł przystąpić lub nie zdasz jakiegoś egzaminu, możesz go zdawać w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez okres 3 lat - zawsze w lutym i październiku.


Jeśli  zdasz wszystkie egzaminy, otrzymujesz świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego i po złożeniu deklaracji możesz przystąpić do egzaminu maturalnego.


 

Rekrutacja:

·         o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

·         bez egzaminów wstępnych i konkursu świadectw

·         kserokopia dowodu osobistego

·         ukończona ośmioletnia szkoła podstawowa, gimnazjum lub ZSZ

 

 
 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188