Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Liceum dla Dorosłych

Zapisując się do LO, zapisz się na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – średnie wykształcenie i zawód w tym samym czasie.


Do liceum przyjmujemy na:

·         semestr pierwszy absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej oraz gimnazjum,

·         semestr trzeci absolwentów ZSZ od roku 2015,,

·         pozostałe semestry uczniów i słuchaczy innych liceów lub techników, którzy przerwali naukę

 

Czesne: 99 zł/miesięcznie !!!

 

Jak długo ?

3 lata  (6 semestrów) -  zakończone egzaminem maturalnym. Osoby które nie przystępują do egzaminu maturalnego otrzymują świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego potwierdzającego wykształcenie średnie.

Forma kształcenia: stacjonarna lub zaoczna

Rekrutacja

Rekrutacja w szkołach NOVA trwa przez cały rok. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i lutym, a o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty

·         semestr I : świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza),

·         semestry wyższe : świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, dodatkowo świadectwo ukończenia ZSZ z 2015 lub późniejsze (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza),

·         3 fotografie legitymacyjne,

·         podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)

Wydajemy

·         zaświadczenia do ZUS-u,

·         legitymację szkolną uprawniającą do zniżek na przejazdy i bilety wstępu,

·         Europass – Paszport Językowy (po przystąpieniu do egzaminu z języka angielskiego)

 

Zapewniamy promocje, zniżki.


 
 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188