Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Gdańsk

Egzamin maturalny

Wszystkie egzaminy odbędą się na ulicy Piwnej 1

Każdy Słuchacz zobowiązany jest stawić się 30 min. przed wyznaczoną godziną egzaminu z dowodem osobistym
 Każdy zdający powinien mieć własne! :

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu własny długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

 2. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych, które każdy zdający powinien mieć własne:

- biologia – linijka, kalkulator  prosty,

- geografia – linijka, kalkulator prosty, lupa,

- historia – lupa,

- matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty,

- wiedza o społeczeństwie – kalkulator prosty,
PLIKI DO POBRANIA

HARMONOGRAMY CZĘŚCI USTNEJ JĘZYK POLSKI , JĘZYK ANGIELSKI ; INFORMACJE O EGZAMINIE MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY OKE GDAŃSK ,


Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

można pobrać ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/deklaracja-absolwentaHARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM* dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej
1. Część pisemna / matematyka/ – 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna /język polski / 21-22 sierpnia 2018 r. 
* Miejsce egzaminu : ul Piwna 1
Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 11 września 2018 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 11 września 2018 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 11 września 2018 r.
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188