Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Gdańsk

Organizacja szkoły

Otwarcie sekretariatu 01.09.2018-28.09.2018

w godzinach  09:00 - 20:001. Dyżur działu dydaktycznego

Dyżury Dyrektora - w sprawach dydaktycznych

 

poniedziałek w godzinach 16:00-18:00
miejsce dyżuru: Gdańsk, ul. Długa 70/71 lok.5

  


W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem szkoły. 


2. Dyżur kierownika oddziału

Wtorek 10:00-16:00


W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem szkoły. 


3. Obowiązek frekwencji

Szanowni Słuchacze, przypominamy o obowiązku obecności na 50% zajęć w każdym miesiącu oraz uzyskaniu co najmniej 50% obecności na zajęciach z danego przedmiotu w semestrze. Słuchacze mogą usprawiedliwić nieobecności w tygodniu w sekretariacie szkoły przy ul. Długiej 70/71 lok. 5. 


4. Miejsca odbywania się zajęć

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA? 

Prosimy o zwrócenie uwagi na miejsca odbywania się zajęć.

1. ul. Piwna 1 (3 piętro - w windzie przycisk nr 6), Gdańsk 

Oznaczenia na planie: sale  P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, MED 

2. VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Kartuska 128, Gdańsk. 

Oznaczenia na planie: sale 9, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 25, 26, 31, 33, 34, 35, 36, A- Aula

3. Pracownie zawodowe, ul. Chmielna 26, Gdańsk. 

Oznaczenia na planie: PKO1, PKO2, PK1, PK2.

4. VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Głęboka 11, Gdańsk. 

Oznaczenia na planie: 002, 003, 004, 010, 011, 104, 110, 111, 113, 114, 116, 201, 202, 209, 211, 216, SG 

 

UWAGA - PALENIE TYTONIU !!!

Kategorycznie zabrania się palenia tytoniu na terenie VIII LO przy ul. Kartuskiej 128, VI LO ul. Głęboka 21, pracowni zawodowych przy ul. Chmielnej 26 oraz sal dydaktycznych na ul. Piwnej 1.


5. Legitymacje

UWAGA - LEGITYMACJE SZKOLNE WAŻNE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 29.12.2014 r. obowiązują nowe wzory legitymacji z numerem PESEL a na legitymacjach już wydanych należy dokonać stosownych zmian opatrzonych pieczątką szkoły. 

Zapraszamy wszystkich Słuchaczy, którzy na legitymacji szkolnej nie mają numeru PESEL do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00 w celu wymiany legitymacji lub dokonania odpowiednich zmian. 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188