Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Pruszków

Egzamin maturalny
MATURA 2017

HARMONOGRAM EGZAMINÓW PISEMNYCH- pobierz

HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH:

JĘZYK POLSKI- pobierz UWAGA ZMIANA HARMONOGRAMU!!

JĘZYK ANGIELSKI- pobierz


UWAGA 5LO i 6LO nieprzekraczalny termin złożenia wstępnej deklaracji maturalnej to 30.09.2016r! deklaracja- pobierz

Deklarację są przyjmowane tylko w sekretariacie szkoły przy ul. Kraszewskiego 27/23


Drodzy słuchacze prosimy pamiętać o obowiązkowych przedmiotach maturalnych:

- język polski (część pisemna + część ustna)

- język obcy nowożytny (część pisemna + część ustna)

- matematyka (część pisemna)

- przedmiot dodatkowy- rozszerzony (część pisemna)

Wybór egzaminu dodatkowego z jednego przedmiotu w części pisemnej jest obowiązkowy dla absolwenta, który przystępuje do egzaminu po raz pierwszy 


Słuchacze mają czas na dokonanie zmian w składanej deklaracji- nieprzekraczalne do 07.02.2017rUWAGA! Na pisemne egzaminy maturalne abiturienci zobowiązani są do stawienia się 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Należy mieć ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport) i co najmniej jeden długopis z czarnym tuszem.

Na matematykę dodatkowo prosty kalkulator (bez funkcji trygonometrycznych), prostą linijkę (bez ekierki i kątomierza) oraz cyrkiel z możliwością włożenia długopisu (nie używamy ołówka).na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188