Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Oddział Katowice
Nazwa placówki NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o.
Adres 40-096 Katowice , ul.3 Maja 6/8
Godziny pracy poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00
Telefon Zapis do szkoły: 796 400 182
Zapisy na kursy, szkolenia: 794 400 172
Amazon: 794 400 172
Faks -
Konto bankowe 94 10501038 1000 0090 6605 1666
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188